Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Szanowni Państwo,

Z dniem 8 września 2023 r, weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

D2023000182601

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu