Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu leków dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, Zasłużonego Dawcy Przeszczepu

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu leków dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, Zasłużonego Dawcy Przeszczepu

Informujemy, że z dniem 26 maja 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

Efektem zmiany jest usunięcie z wykazu niedostępnego już na rynku preparatu Hemofer Prolongatum i dodanie 4 innych preparatów:

-Sorbifer Durules

-Tardyferon

-Tardyferon-Fol

-Feroplex

W związku z tą zmianą należy dokonać aktualizacji oprogramowania aptecznego.

Treść rozporządzenia jest dostępna pod adresem:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000883

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu