Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie recept

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie recept

Przedstawiamy zebrane najważniejsze zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept od dnia 1 stycznia 2021 r.

Uwaga v. 2.01 – doprecyzowano zapis dotyczący wydania leku przy braku podanej na recepcie ilości dla leków niepodlegających refundacji (niewystępujących w Wykazie):

Przy braku wskazania na recepcie ilości – możliwość wydania najmniejszego opakowania dostępnego w obrocie dla leków niepodlegających refundacji

 

Nowe rozporządzenie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000242401.pdf

W razie pytań prosimy o kontakt przez pytania@dia.com.pl