Demonstracja Zawodów Medycznych – Warszawa 11 września 2021

Demonstracja Zawodów Medycznych – Warszawa 11 września 2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!

Na dzień 11 września 2021 r. od godziny 11:30 planowana jest wspólna demonstracja zawodów medycznych w Warszawie. Protest ma na celu uwidocznienie problemów pracowników ochrony zdrowia. Jednym z najważniejszych postulatów są postulaty płacowe, w tym grupy zawodowej farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Organizatorzy zaplanowali, że protest będzie podzielony na formacje zawodowe. Oznacza to, że niezbędne jest uzyskanie licznej reprezentacji farmaceutów szpitalnych i klinicznych oraz ich osobiste zaangażowanie.

Osoby, które chciałby uczestniczyć z proteście proszone są o kontakt telefoniczny bądź mailowy z biurem DIA.

71 321 18 77          biuro@dia.com.pl

Udzielimy pełnej informacji w tym temacie. Izba zapewni dla chętnych farmaceutów transport do Warszawy i z powrotem.

 

Z poważaniem,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu