Fitness Academy dla farmaceutów.

Fitness Academy dla farmaceutów.

Karnety Fitness Academy dla : farmaceutów, pracowników i członków DIA Wrocław

Drodzy Państwo,

DIA we Wrocławiu podpisała umowę z Fitness Academy Sp. z o.o. S.K.A. o korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych. Przyznany  został 35% rabat, zwalniając przy tym ze 100 zł. opłaty wpisowej. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług są: farmaceuci, pracownicy i  członkowie DIA  Każdy z uprawnionych może ponadto, na tych samych zasadach rabatowych, wskazać jedną osobę od 16 roku życia. Zainteresowani wykupywać będą bezpośrednio karnety Fitness Academy poprzez specjalną platformę internetową.  Koszt miesięcznego karnetu OPEN bez limitu dla: farmaceutów, pracowników i członków DIA  wynosi 89,00 zł brutto.

Karnet uprawnia do korzystania z:

nieograniczonej liczby ćwiczeń na sali przyrządów do ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz aerobowych,
nieograniczonej możliwości korzystania z sauny,
nieograniczonej możliwości korzystania z zajęć grupowych aerobiku oraz innych zajęć prowadzonych w grupach, które znajdują się w bieżącej ofercie Klubu;

nieograniczonej możliwości korzystania z basenu*

* Basen dostępny w Klubach:

– Wrocław, Strzegomska 210-212

– Wrocław, Rogowska 52A

Kluby zlokalizowane są :

a) Wrocław, Sky Tower, ul. Powstańców Śląskich 95

b) Wrocław, Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4

c) Wrocław, Marino, ul. Paprotna 7

d) Wrocław, CH Korona, ul. Krzywoustego 126

e) Wrocław, Szybowcowa, ul.Szybowcowa 31

f) Wrocław, Stare Miasto, Plac Dominikański 3

g) Wrocław, Czekoladowa 5-22, Bielany Wrocławskie

h) Wrocław, Żegiestowska 11, Jupiter

i) Wrocław,  CH Domar, ul. Braniborska 14

j) Wrocław, Family Point, ul. Krakowska 15

k)Wrocław, Strzegomska 210-212

l) Wrocław, Rogowska 52A

m) Kraków, King Square ,ul. Powstańców Wielkopolskich 18B

n) Katowice, ul. Gen.Kazimierza Pułaskiego 60

o)  Katowice ,Silesia Star, ul. Uniwersytecka 18

p) Legnica,Express,  ul. Najświętszej Maryii Panny 9

 

Pliki do pobrania