Informacja dla farmaceutów polskich ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej

   Od dnia 18 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawą do uznania kwalifikacji zawodowych jest obecnie Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC).

Aby ją uzyskać należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej:http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_pl.htm

Do wniosku należy załączyć skany następujących dokumentów:

  1. Dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  2. Dyplomu ukończenia studiów
  3. Zaświadczenie NRA o zgodności dyplomu z Dyrektywą 2005/36/WE
  4. Prawa wykonywania zawodu
  5. Zaświadczenie NRA o niekaralności dyscyplinarnej (tzw. Good Standing)
  6. W przypadku praw nabytych świadectwa pracy dokumentujące ciągłe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat (dotyczy tylko osób, które uzyskały dyplomy przed 2004 r.)

Do wniosku nie należy dołączać skanu części B dyplomu!!!

Zaświadczenia dot. punktów 4, 5, 6 wydaje NRA na dotychczasowych zasadach. Za każde zaświadczenie NRA pobierze opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia, które w 2017 r. wynosi 60,00 PLN.

Opłatę tę należy wpłacić na konto:

Naczelna Izba Aptekarska

Nr r-ku bankowego: 17 1240 1037 1111 0010 6835 1684

Bank Pekao S.A. I O/Warszawa

Pl. Bankowy 2

00-095 Warszawa

przed wydaniem zaświadczeń wymienionych w pkt. 3 i 5. (art. 4g ust. 2, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE).

Wniosek w załączniku.

Pliki do pobrania