Przebieg ciągłego szkolenia

W celu dokumentowania przebiegu ciągłego szkolenia okręgowa izba aptekarska, której farmaceuta jest członkiem, wydaje kartę ciągłego szkolenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia. Dopuszcza się dokumentowanie przebiegu ciągłego szkolenia farmaceuty w formie elektronicznej.

UWAGA! załączony poniżej arkusz zawiera 3 zakładki – cz. I dane farmaceuty, cz. II przebieg ciągłego szkolenia, cz. III zaliczenie szkolenia

Pliki do pobrania