Skrócenia terminu ważności produktów leczniczych – decyzja Prezesa URPL

Skrócenia terminu ważności produktów leczniczych – decyzja Prezesa URPL

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w lipcu 2020 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lipcu 2020 r.

skrocenia-lipiec-2020

Załącznik : baza-skrocen-lipiec-2020

DIA

 

Pliki do pobrania