Ustawy

Ustawy

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne

Tekst jednolity

https://sip.lex.pl/#/act/16915922/2770336/prawo-farmaceutyczne?keyword=prawo%20farmaceutyczne&cm=SFIRST

  2. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001419/O/D20191419.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/16794140/2609959/izby-aptekarskie?keyword=izby%20aptekarskie&cm=SFIRST

 

     3.  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000357/U/D20200357Lj.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17712396/2770326?directHit=true&directHitQuery=ustawa%20refundacyjna

 

    4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001373/U/D20191373Lj.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17127716/2770325/swiadczenia-opieki-zdrowotnej-finansowane-ze-srodkow-publicznych?keyword=%C5%9Bwiadczenia%20opieki%20zdrowotnej&cm=SFIRST

 

    5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000852/U/D20190852Lj.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17219465/2728320/przeciwdzialanie-narkomanii?keyword=przeciwdzia%C5%82anie%20narkomanii&cm=SFIRST

 

     6. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

https://sip.lex.pl/#/act/16798282/2746709/zawody-lekarza-i-lekarza-dentysty?keyword=ustawa%20o%20zawodzie%20lekarza&cm=SFIRST

https://sip.lex.pl/#/act/16798282/2746709/zawody-lekarza-i-lekarza-dentysty?keyword=zaw%C3%B3d%20lekarza&cm=STOP

 

    7. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111741039/U/D20111039Lj.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17727643/2770327/zawody-pielegniarki-i-poloznej?keyword=zaw%C3%B3d%20piel%C4%99gniarki%20i%20po%C5%82o%C5%BCnej&cm=STOP

    8. Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r o zawodzie felczera

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19500360336/U/D19500336Lj.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/16781156/2463837/zawod-felczera?keyword=zaw%C3%B3d%20felczera&cm=SFIRST

 

    9. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001140/O/D20191140.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/16793988/2588609/zawod-lekarza-weterynarii-i-izby-lekarsko-weterynaryjne?keyword=Zaw%C3%B3d%20lekarza%20weterynarii&cm=SFIRST

 

    10.  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

https://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000106/U/D20200106Lj.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17086198/2784431/podatek-od-towarow-i-uslug?keyword=o%20podatku%20od%20towar%C3%B3w%20i%20us%C5%82ug&cm=SFIRST

 

    11. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111130657/U/D20110657Lj.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17710006/2754988/system-informacji-w-ochronie-zdrowia?keyword=informacja%20w%20ochronie%20zdrowia&cm=SFIRST