Przypominamy o obowiązku złożenia przez apteki sprawozdania o reklamówkach za okres 1.09.-31.12.2019

Przypominamy o obowiązku złożenia przez apteki sprawozdania o reklamówkach za okres 1.09.-31.12.2019

Tylko do piątku 11 września 2020 apteki mają czas na złożenie sprawozdania do BDO (baza danych o produktach i opakowaniach) z ilości wydanych opakowań (tzw. reklamówek). Sprawozdanie dotyczy okresu 01.09.2019 – 31.12.2019, składa się je w formie elektronicznej. Nie złożenie sprawozdania może skutkować grzywną w wysokości do 5000 PLN.

Sprawozdanie składamy na stronie internetowej : https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ 

Na stronie należy się zalogować/zarejestrować i uzupełnić informacje w części “Sprawozdawczość” – w dziale II tabela numer 4.

Dolnośląska Izba Aptekarska