Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień

Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że do czasu otrzymania przez weteranów poszkodowanych nowych legitymacji, dokumentem potwierdzającym nabyte uprawnienia jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30%.

pismoMon

Załącznik : pismoMon

Źródło : https://www.nia.org.pl/2020/08/10/weterani-poszkodowani-realizacja-przyslugujacych-uprawnien/

 

Pliki do pobrania