XXXVI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu

W dniach 22-23 kwietnia 2023 r. w Jeleniej Górze odbył się XXXVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.

Na Zjeździe tym, poza bieżącymi sprawami omawiane były zagadnienia

  • Nowe możliwości, wyzwania i obowiązki farmaceutów w polskim systemie ochrony zdrowia;
  • Obecne, nowe oraz planowane usługi farmaceutów w opiece nad pacjentem;
  • Zadania oraz zagrożenia dla aptek w świetle nowych aktów prawnych i sytuacji polityczno-gospodarczej;
  • Lawinowo postępująca monopolizacja i jej skutki dla rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi – przejęcia aptek przez podmioty nieuprawnione;
  • Postępująca cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia oczami farmaceutów i pacjentów.

Pliki do pobrania