Zarządzenie Prezesa NFZ ws. realizacji przez apteki umów na pełnienie dyżurów

Zarządzenie Prezesa NFZ ws. realizacji przez apteki umów na pełnienie dyżurów

Szanowni Państwo,

Opublikowane zostało zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece.