Portal szkoleniowy e-duk@cja

Portal szkoleniowy e-duk@cja

e-duk@cja to istniejący od 2005 lat autorski, internetowy system szkoleniowy dla farmaceutów mający na celu upowszechnianie aktualnej i obiektywnej wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych, służący realizacji zdalnego nauczania jako jednej z form kształcenia ciągłego farmaceutów, poprzez udostępnianie farmaceutom materiałów szkoleniowych.

Powstanie i funkcjonowanie portalu jest efektem współpracy Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie przy wsparciu Naczelnej Izby Aptekarskiej i okręgowych izb aptekarskich. Portal został wdrożony i jest obsługiwany przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.

W ofercie systemu znajdują się szkolenia oraz kursy przygotowywane zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz wytycznymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Wszystkie z nich są certyfikowane przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM lub Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.

Szkolenia są udostępniane farmaceutom bezpłatnie w ramach opłacanej składki członkowskiej.