22 listopada 2020 r. odbył się XXXIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu

22 listopada 2020 r. odbył się XXXIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

W dniu 22 listopada 2020 r. odbył się XXXIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu.

Z uwagi na panującą sytuację w kraju i brak możliwości przeprowadzenia obrad w formie plenarnej (stacjonarnej) odbył się on po raz pierwszy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zjazd planowany wstępnie na wiosnę 2020 r. z uwagi na wprowadzony stan epidemii oraz reżimy sanitarne musiał na tamten czas zostać odwołany. Możliwość jego przeprowadzenia, ze względu na burzliwą zmianę przepisów oraz stan zagrożenia, był możliwy dopiero w obecnym terminie. Przed Zjazdem wszyscy Delegaci na Okręgowy Zjazd Aptekarzy otrzymali zawiadomienie, komplet dokumentów oraz szczegółowe instrukcje logowania się i poruszania się w nowym środowisku wirtualnym. Możliwe było również wcześniejsze przetestowanie funkcjonowania programu do komunikacji “na żywo”, z czego część delegatów skorzystała przed zjazdem. Było to pierwsze w tej skali posiedzenie robocze Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej i jedno z pierwszych w kraju. Jednoczesne podłączenie i możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym ponad 100 delegatów stanowiło nie małe wyzwanie organizacyjne. Nie obyło się bez drobnych potknięć technicznych, które jednak z uwagi na nadzwyczajne warunki przeprowadzenia posiedzenia spotkały się ze zrozumieniem delegatów. Nie miały one wpływu na przebieg prac w roboczej części posiedzenia.

Zjazd otworzył Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu mgr farm. Marcin Repelewicz. Po przywitaniu wszystkich Delegatów i krótkim przemówieniu nastąpiło oficjalne rozpoczęcie obrad. Ze względu na nietypowy charakter posiedzenia OZA wyjątkowo zrezygnowano  z zaproszenia gości z zewnątrz.

Głosami Delegatów na Przewodniczącego Zjazdu został wybrany dr. n. farm. Artur Owczarek, zastępcą przewodniczącego został wybrany mgr farm. Marcin Repelewicz. Sekretarzami zjazdu zostały wybrane mgr farm. Olga Fedorowicz oraz mgr farm. Jolanta Śliż. Po wybraniu stałych komisji zjazdowych OZA przystąpiono do obrad.

W planie posiedzenia znalazły się między innymi:

  • Wystąpienie Skarbnika ORA DIA mgr Jolanty Śliż i przedstawienie wykonania preliminarza za 2019 rok oraz przedstawienie projektu na rok 2020. Przyjęta została uchwała ws. Preliminarza dochodów i wydatków DIA we Wrocławiu na rok 2020.
  • Wystąpienie Sekretarza ORA DIA mgr Kamila Furtaka i sprawozdanie z działań ORA w okresie 12.2019. – 10.2020. Przyjęta została uchwała ws. zmiany regulaminu ORA dla posiedzeń niestacjonarnych.
  • Wystąpienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mgr Andrzeja Herbusia i sprawozdanie z działania OROZ w okresie 12.2019. – 10.2020.
  • Wystąpienie Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego mgr Olgierda Wiercimoka i sprawozdanie z działania OSA w okresie 12.2019 – 10.2020.

Po punktach regulaminowych, a także rozpatrzeniu i przyjęciu kwestii budżetowych Delegaci przystąpili do dyskusji. Zjazd omówił bieżące działania Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w dobie epidemii COVID-19, strategię działania, inicjatywy i ograniczenia czasu epidemii. Omówiono procedowaną obecnie Ustawę o Zawodzie farmaceuty, która na ten czas miała trafić pod obrady Senatu RP. Sprawozdano, omówiono i wyjaśniono funkcjonowanie i egzekucję przepisów Ustawy Prawo farmaceutycznej tzw. “Apteki dla aptekarza” na terenie województwa dolnośląskiego oraz działalność DIA na tym polu.

W późnych godzinach popołudniowych porządek obrad został wyczerpany, uchwały zjazdowe zostały przyjęte. XXXIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu został oficjalnie zakończony. Pomimo bezprecedensowych okoliczności zjazdu i formy prowadzenia OZA – obrady odbywały się sprawnie i bez zakłóceń.

 

 

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

mgr farm. Marcin Repelewicz