Kondolencje

Kondolencje

Z przykrością informujemy o śmierci

mgr farm. Heleny Karwat

Rodzinie i Przyjaciołom szczere wyrazy współczucia składają:

Prezes ORA DIA we Wrocławiu mgr farm. Marcin Repelewicz wraz z członkami Prezydium  i Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIA we Wrocławiu mgr farm. Andrzej Herbuś, Przewodniczący OSA mgr farm. Olgierd Wiercimok, Delegaci na OZA, koleżanki i koledzy oraz pracownicy Biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Mgr farm. Helena Karwat od czasu reaktywowania izb aptekarskich była członkiem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej (III-IV kadencji), delegatem na Krajowy Zjazd Aptekarzy, Przewodniczącą Komisji ds. Aptek Szpitalnych, którą sprawnie zorganizowała i prowadziła.

Jako przewodnicząca Komisji Aptek Szpitalnych wniosła znaczący wkład w kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych aptekarzy szpitalnych. Była prekursorką wśród farmaceutów robienia analizy farmaekonomicznej i szacowania wydatków szpitali  na leki i materiały medyczne, ustalania priorytetów w przypadku drogich leków,

Od 1996 r. współtworzyła receptariusz szpitalny, którego nadrzędnym celem jest  bezpieczeństwo pacjenta oraz efektywna terapia, Była autorką licznych artykułów w Biuletynie Pharmakon DIA oraz autorką opracowania „Farmacja Szpitalna od 1991 roku (Dzieje Farmacji Dolnośląskiej 1945-2000).

Organizowała pomoc dla aptekarzy-szpitalników znajdujących się  w ciężkiej sytuacji finansowej, przekazując i naświetlając sprawę Komisji Pomocy Koleżeńskiej.

Aktywnie wspierała działalność Komisji Aptek Szpitalnych przy Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Była współorganizatorką i uczestnikiem unijnego programu Tempu JEP 11383-96 w latach 1996-2000 „Zarządzanie lekiem w opiece zdrowotnej” Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dzięki temu programowi farmaceuci pracujący w aptekach szpitalnych mieli możliwość uczestniczenia w wielu szkoleniach i sympozjach odbywających się na terenie szpitali państw europejskich podnosząc dzięki nim swoje kwalifikacje dla dobra pacjenta.

Na terenie Dolnego Śląska z inicjatywy mgr Heleny Karwat zrodziła się idea założenia Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych, które zostało zarejestrowane w XII 1999 roku i sprawnie działa do dzisiaj. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie wiedzy i umiejętności farmaceutów zrzeszonych w farmacji szpitalnej co wpływa dodatnio na interes zdrowia publicznego oraz promowanie zawodu  farmaceuty szpitalnego. Dzięki swojej chęci poznawania nowości i działalności w krzewieniu zdobytej wiedzy farmaceutycznej była cenionym członkiem samorządu.

Za swoje zasługi dla Samorządu została odznaczona:

Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz Srebrną Odznaką DIA

Cześć Jej pamięci!