Kondolencje

Kondolencje

Pani Mgr farm. Danucie Konopackiej – Konsultant Wojewódzkiej w dziedzinie farmacji aptecznej, Pani mgr farm. Katarzynie Fiutowskiej najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża i Ojca składają:

Prezes ORA DIA we Wrocławiu mgr farm. Marcin Repelewicz wraz z członkami Prezydium  i Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIA we Wrocławiu mgr farm. Andrzej Herbuś, Przewodniczący OSA mgr farm. Olgierd Wiercimok, Delegaci na OZA, koleżanki i koledzy oraz pracownicy Biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.