Prawo Wykonywania Zawodu

Prawo Wykonywania Zawodu

Magister farmacji ubiegający się o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu jest zobowiązana do przedłożenia w Izbie następujących dokumentów:

  • wniosek o wydanie PWZ,
  • odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra farmacji,
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty,
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu (https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/ ) – jeśli osoba ubiegała się o wydanie zaświadczenia elektronicznie, OTRZYMANĄ PACZKĘ DOKUMENTÓW W FORMACIE *ZIP. NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY : EWIDENCJA@DIA.COM.PL
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • kwestionariusz zgłoszeniowy,
  • 2 zdjęcia * (wielkość 3,5 x 4,5 mm, typ „paszportowy”).

* Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu PWZ przedstawia właściwej radzie aptekarskiej swoje dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5×4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobra ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 %fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, każde podpisane czytelnie na odwrocie, aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie (tzw. paszportowe). Podstawa prawna – Uchwała NRA z dnia 6 grudnia 2006 r. Nr IV/110/2006.

 

Załącznik : Wniosek o wydanie PWZ

 

Pliki do pobrania