Bezpłatne ubezpieczenie OC dla farmaceutów DIA

Bezpłatne ubezpieczenie OC dla farmaceutów DIA

P. T.

Koleżanki i Koledzy farmaceuci

Bardzo miło mi poinformować, iż decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu z dniem 1 stycznia 2021 r. członkowie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej zostają objęci ubezpieczeniem OC w zakresie wykonywania zawodu farmaceuty. Projekt ten został zrealizowany m. in. w odpowiedzi na Państwa głosy wyrażone w ankiecie, w której podnosiliście potrzebę takiego świadczenia. Całkowity koszt ubezpieczenia OC zostanie pokryty w ramach składki członkowskiej i nie będzie wiązał się z żadną dodatkową dopłatą. Ubezpieczeniem zostaną objęci wszyscy farmaceuci regularnie opłacający składkę członkowską na rzecz DIA.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia to 100 000 zł na jedno zdarzenie i 3 000 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla członka.

Poza samym ubezpieczeniem OC w ramach świadczenia farmaceuci zostają objęci również Ochroną Prawną. Jeżeli podczas likwidacji szkody konieczna będzie konsultacja z prawnikiem, jej koszt będzie rozliczany w ramach ubezpieczenia. Szczegóły w dokumencie KOP-Zakres.

Dokumenty szczegółowe dotyczące ubezpieczenie znajdują się w załączeniu. Jeśli będą mieli Państwo pytania prosimy o kontakt z biurem DIA.

Z poważaniem,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu