Komunikat DIA w sprawie wydania decyzji przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Komunikat DIA w sprawie wydania decyzji przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Wrocław, dnia 16 marca 2023 r.

Komunikat

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

w sprawie wydania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji
o odmowie stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki

 

W listopadzie 2022 r. Izba informowała, że Główny Inspektor Farmaceutyczny („GIF”) wszczął na jej wniosek postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki poł. w Głogowie. Źródła tej sprawy sięgają kwietnia 2019 r., czyli poprzedniej kadencji DIA. Wówczas wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydał decyzję o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki na rzecz spółki, która należała do ogólnopolskiej sieci aptecznej.

Izba nie uczestniczyła w tamtym postępowaniu w charakterze uczestnika.

Decyzja o ponownym zajęciu się sprawą została podjęta przez obecne kierownictwo Izby w czerwcu 2021 r. i była elementem realizacji uchwały Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu z lutego 2020 r., w której określono zasady i kierunki polityki Izby w obszarze niezgodnego z prawem przejmowania aptek.

Osią zarzutów, jakie Izba skierowała przeciwko ww. decyzji, było przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki na rzecz spółki, pomimo tego, że funkcjonowała ona w grupie kapitałowej (jako element zagranicznej sieci aptecznej), która prowadzi na terenie kraju więcej, niż 4 apteki. Oznacza to, że zezwolenie przeniesiono pomimo wyraźnego zakazu ustawowego. Okoliczność ta została również stwierdzona dwoma prawomocnymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z października 2022 r., które odnosiły się do sytuacji prawnej tej spółki (o wydaniu tych orzeczeń oraz uczestnictwie Izby w postępowaniach sądowoadministracyjnych informowaliśmy w stosownym komunikacie w październiku ub.r.).

W swojej argumentacji Izba podnosiła również, że spółka, która stała się beneficjentem zezwolenia, złożyła w toku postępowania niezgodne z prawdą oświadczenia, że nie przynależy do grupy kapitałowej, prowadzącej na terenie kraju więcej, niż 4 apteki. Zwrócono także uwagę, że w postępowaniu, które toczyło się w kwietniu 2019 r., w ogóle nie zbadano związków spółki z sieciami aptecznymi.

Pomimo tych argumentów GIF decyzją ze stycznia 2023 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji z kwietnia 2019 r., na mocy której przeniesiono zezwolenie na prowadzenie ww. apteki. Izba nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem. Z tego względu na początku marca br. skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ww. rozstrzygnięcie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

O dalszych losach tej sprawy Izba poinformuje w odrębnym komunikacie.

*

mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

r. pr. Piotr Sędłak – prawnik DIA we Wrocławiu

 


 

Pliki do pobrania