Komunikat w sprawie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty

Komunikat w sprawie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty

P. T.

Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

Dnia 16 kwietnia 2021 r. wejdzie w życie Ustawa o Zawodzie Farmaceuty. Jest to kluczowy dokument, który będzie definiował i wyznaczał nowe ramy wykonywania naszego zawodu.

Ustawa uporządkowuje wiele zapisów, które funkcjonowały obecnie rozrzucone pomiędzy różnymi aktami prawnymi m.in Ustawą Prawo Farmaceutyczne czy Ustawą o Izbach Aptekarskich. Oprócz tego określa ona nowe zadania, prawa i obowiązki związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty. Wprowadza wiele zmian zarówno w uprawnieniach  zawodowych farmaceutów, jaki i w aspektach wykonywania zawodu w aptekach, a także poza nimi. Zmiany dotyczyć będą również funkcjonowania okręgowych izb aptekarskich w naszym kraju, w tym przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu, prowadzenia Centralnego Rejestru Farmaceutów, czy też stwierdzenia rękojmi dla kierowników aptek. O jednej ze zmian w ostatnim czasie informowaliśmy Państwa, a mianowicie o kwestii uregulowania składek, których nieopłacanie powoduje skreślenie z rejestru farmaceutów:

Komunikat

Z uwagi na duży zakres wprowadzanych zmian oraz w dalszym ciągu panujący stan epidemii COVID-19, rozpoczniemy jako Izba w najbliższych dniach spotkania z farmaceutami będącymi członkami naszego samorządu w formie webinarów. W trakcie ich trwania będziemy starali się przekazać możliwie szeroko informacji dotyczące Ustawy o Zawodzie Farmaceuty, a także omówić bieżące wydarzenia, które wpływają na wykonywanie przez Państwa zawodu. Oprócz tego w czasie spotkań chcemy przekazać Państwu także inne, wymagające uwagi wiadomości, jak choćby aspekt szczepionek i szczepień przeciw COVID-19. Postaramy się również odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania w omawianych tematach.

Jeśli chcieliby Państwo, aby został poruszony konkretny temat, prosimy o jego wcześniejsze zgłoszenie mailowo na adres: biuro@dia.com.pl

Jednocześnie przedkładamy do zapoznania się opracowanie części najistotniejszych zmian jakie wprowadza Ustawa o Zawodzie Farmaceuty. Dostępne jest ono dla zarejestrowanych na stronie członków DIA i wymaga zalogowania się.

Opracowanie

Gorąco zachęcamy do zapoznania się. Jako Izba będziemy starali się na bieżąco Państwa informować o wszystkich nowych ustaleniach jakie powstaną w związku z wejściem życie omawianej ustawy.

Pozdrawiam serdecznie,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu