Podsumowanie projektu – Punkt Pomocy Farmaceutycznej

Podsumowanie projektu – Punkt Pomocy Farmaceutycznej

Koleżanki i Koledzy

Z wielką przyjemnością i dumą przedstawiamy krótkie podsumowanie działalności naszych farmaceutek i farmaceutów, którzy bezinteresownie nieśli pomoc potrzebującym. Fachowa i zawodowa pomoc, której udzielono dla tysięcy uchodźców jest nieoceniona. Współpraca farmaceutów z różnych miejsc – aptek, szpitali, uczelni pokazała, że działamy wspólnie dla ochrony zdrowia publicznego i pacjentów, niezależnie od miejsca wykonywania naszego zawodu. Zachęcam do zapoznania się z podsumowaniem Koordynatora Projektu, Pani dr n. farm. Ewy Żurawskiej-Płaksej.

W tym miejscu w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA składam podziękowania za cały trud włożony w funkcjonowanie projektu dla wszystkich wolontariuszy.

Z wyrazami szacunku,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu


Punkt Pomocy Farmaceutycznej

 


s