Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie dyżurów

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie dyżurów

Szanowni Państwo,

Prezentujemy w załączeniu projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece.

Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do 17.12.2023 r. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że brak uwag w powyższym terminie uznany będzie za akceptację projektu.

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

KO_1581_2023 pismo konsultacyjne

Pliki do pobrania