Stanowiska Okręgowych Izb Aptekarskich popierających działania ORA DIA

Stanowiska Okręgowych Izb Aptekarskich popierających działania ORA DIA

Szanowni Państwo

W dniu 20 września 2022 r.  na posiedzeniu Dolnośląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej podjęto uchwałę, która podkreśla obecny stan rynku polskich aptek oraz braku realnego egzekwowania przepisów antykoncentracyjnych. Dalsza niekontrolowana koncentracja aptek, sprzeczna z brzmieniem i duchem nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne z 2017 roku, doprowadzi w niedługim czasie do utraty tego strategicznego sektora ochrony zdrowia. W odpowiedzi na powyższą uchwałę i działania DIA podjęte zostały jednogłośne stanowiska w okręgowych izbach aptekarskich w Kaliszu, Bydgoszczy oraz w Szczecinie.  Poniżej załączamy ich treść. Stanowi to potwierdzenie ogólnopolskiego charakteru przedstawionych zagrożeń i problemów oraz motywuje do jeszcze intensywniejszych działań zarówno ustawodawcy, odpowiedzialnych organów państwa jak i samorządu zawodu farmaceuty.

 

 

Z poważaniem,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

 


Materiał: Uchwała ORA DIA z dnia 20 września 2022 r.

 


Kalisz
Szczecin
Bydgoszcz