Szablon dokumentu dla kierowników aptek

Szablon dokumentu dla kierowników aptek

Szanowni Kierownicy

W odpowiedzi na zgłoszenia wpływające do DIA przekazujemy szablon do samodzielnego uzupełnienia. Dokument może być wykorzystany przez Państwa do realizacji zadań zawodowych w zakresie pełnionej funkcji. Zgodnie z przepisami art. 88 ust. 5 pkt 1 lit. b) i pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Do zadań kierownika apteki ogólnodostępnej należy osobiste kierowanie apteką, obejmujące:

  • [pkt 1] wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę potrzeb albo zastrzeżeń w zakresie: [lit. b] zatrudniania personelu fachowego w aptece;
  • [pkt 4] nadzór nad pracownikami oraz innym personelem zatrudnionym w aptece, w tym: [lit. b] wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę odpowiedniej liczby fachowego personelu, w zależności od skali oraz zakresu działalności apteki”.

 

Z poważaniem,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu