Złożenie sprawozdania o odpadach za rok 2019

Złożenie sprawozdania o odpadach za rok 2019

Uprzejmie informujemy, że apteki mają czas do 31 października na złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach. Poniżej zamieszczamy informację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz instrukcję wypełniania sprawozdania o odpadach.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje:

ODPADY – SPRAWOZDAWCZOŚĆ

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ O ODPADACH ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 maja 2020 r. zmianie ulegają terminy składania następujących sprawozdań:

  • w terminie do 11 września 2020 r. – podmioty prowadzące stacje demontażu pojazdów oraz strzępiarkę przedkładają sprawozdanie marszałkowi województwa;
  • w terminie do 31 października 2020 r. – posiadacze odpadów przedkładają roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami marszałkowi województwa.

Nowa formuła składania sprawozdań za 2019 r. elektronicznie za pośrednictwem BDO

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) podmioty obowiązane do sporządzania ww. sprawozdań składają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach.

Termin składania sprawozdań w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności

Zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy o odpadach w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Informacja dla wytwórców zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Zgodnie z art. 6 pkt 31 lit. a) oraz pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 22 sierpnia 2019 r., z dniem 6 września 2019 r. zniesiono obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Instrukcja sporządzania sprawozdania w BDO

Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące BDO znajdziecie Państwo na stronie internetowej rejestru „Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” pod linkiem :  https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support

1.   Należy zalogować się w rejestrze BDO, na stronie internetowej : https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

2. Kolejny krok to uzupełnienie formularza sprawozdania o odpadach wg poniżej zamieszczonej instrukcji. Sprawozdanie zawiera informacje : numer sprawozdania, okres sprawozdawczy, adresat, data złożenia, status sprawozdania. Poniżej zamieszczamy ww. instrukcję oraz dodatkowo jako załącznik do pobrania.

BDO-nowe-sprawozdanie

Zamieszczamy również link do serwisu youtube zawierający filmik opisujący działanie BDO:

Film instruktażowy

Załącznik : BDO-nowe-sprawozdanie

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

Pliki do pobrania