Materiały ze spotkań z członkami DIA 23-25 marca 2021 r.

Materiały ze spotkań z członkami DIA 23-25 marca 2021 r.

P.T.

Koleżanki i Koledzy

W odpowiedzi na prośby zgłaszane na spotkaniach przeprowadzonych zdalnie w dniach 23 i 25 marca 2021 r. załączamy prezentację, która była szerzej omawiana na tych zebraniach.

 

Pozdrawiam serdecznie,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

 

Pliki do pobrania