Materiały ze spotkań z członkami DIA 24-25 maja 2021 r.

Materiały ze spotkań z członkami DIA 24-25 maja 2021 r.

Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

W odpowiedzi na prośby zgłaszane na spotkaniach przeprowadzonych zdalnie w dniach 24 i 25 maja 2021 r. załączamy prezentację, która była szerzej omawiana na tych zebraniach.

Pozdrawiam serdecznie,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

Pliki do pobrania