Komunikat DIA z dnia 16 stycznia 2023 r.

Komunikat DIA z dnia 16 stycznia 2023 r.

Komunikat

dot. zainicjowania przez DIA kolejnego postępowania administracyjnego

związanego z przejęciem dolnośląskich aptek przez zagraniczny kapitał

*

Dolnośląska Izba Aptekarska informuje, że na początku listopada 2022 r. skierowała do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu wniosek o wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie 9 aptek ogólnodostępnych, przejętych przez holenderską sieć aptek. Na skutek przejęcia nastąpił rozrost grupy kapitałowej prowadzącej apteki na terenie kraju. Sieć, która dokonała przejęcia, prowadzi w Polsce łącznie kilkaset aptek ogólnodostępnych.

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny postanowieniem z dnia 9 grudnia 2022 r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie i włączył Izbę do niego na prawach strony. Obecnie jest ono w toku.

Izba wskazuje, że opisywane przejęcie zrodziło stan prawny sprzeczny z aktualnymi wymogami do prowadzenia apteki, ustanowionymi przez ustawę z 2017 r. tzw. „aptekę dla aptekarza”. Wprowadziła ona m.in. maksymalny limit koncentracji aptek (4 apteki na terenie kraju, prowadzone samodzielnie lub w ramach grupy kapitałowej).

Od początku bieżącej kadencji obecne kierownictwo Izby prowadzi zintensyfikowane działania, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku przejmowania aptek przez sieci apteczne, głównie te z zagranicznym kapitałem. Izba zainicjowała postępowania administracyjne w odniesieniu m.in. do przejęć dokonanych przez dwa międzynarodowe fundusze kapitałowe (stosowne komunikaty w tym temacie zostały opublikowane w sierpniu i listopadzie 2022 r.). W październiku 2022 r. Izba informowała o wygraniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dwóch spraw dot. próby przejęcia aptek przez zagraniczny fundusz kapitałowy za pomocą spółek zależnych.

Izba zwraca uwagę, że pomimo prawie sześciu lat obowiązywania ustawy tzw. „apteki dla aptekarza” jej przepisy są powszechnie omijane, a zjawisko przejmowania strategicznego dla państwa rynku aptecznego przez zagraniczny kapitał w dalszym ciągu ma miejsce. We wrześniu ub.r. Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu podjęła uchwałę, w której wezwała do pilnej nowelizacji ustawy tzw. „apteki dla aptekarza”, celem jej uszczelnienia i tym samym zatrzymania szkodliwego społecznie procesu przejmowania przez obcy kapitał polskiego rynku obrotu produktami leczniczymi.

*

(-) mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

(-) r. pr. Piotr Sędłak – prawnik DIA we Wrocławiu

 


 

Pliki do pobrania