Komunikat dla farmaceutów DIA

Komunikat dla farmaceutów DIA

Szanowni Państwo

Do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej docierają informacje o próbach wywierania nacisku na decyzje zawodowe farmaceutów przez podmioty będące właścicielami aptek, w szczególności na obowiązki zawodowe kierowników aptek. Izba podkreśla, że jedynie niezależność farmaceutów w podejmowaniu decyzji merytorycznych, opartych na przepisach prawa oraz wiedzy medycznej i farmaceutycznej, jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania aptek oraz bezpieczeństwa pacjentów i zdrowia publicznego.

Izba stanowczo sprzeciwia się bezprawnym próbom nacisku jako niezgodnym z art. 35 ustawy o zawodzie farmaceuty i odbiera je jako rażące naruszenie samodzielności zawodowej farmaceutów, a także – jako działanie prowadzone na szkodę zdrowia i życia pacjentów. W związku z tym Izba zamierza dostępnymi instrumentami prawnymi aktywnie wspierać niezależność zawodową farmaceutów, będących jej członkami.

Jednocześnie Izba przypomina, że – zgodnie z obowiązującym prawem – wszelkie działania ograniczające suwerenne podejmowanie decyzji zawodowych farmaceuty, może mieć konsekwencje prawne, w postaci unieruchomienia przez inspekcję farmaceutyczną hurtowni farmaceutycznej, bądź jej części, a także unieruchomienia apteki lub punktu aptecznego na okres nawet do 3 miesięcy (z rygorem natychmiastowej wykonalności), co wynika z art. 120 ust. 2a i 2b ustawy – Prawo farmaceutyczne. Dodatkowo, działanie takie, zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt 10 tej ustawy, może również skutkować wszczęciem przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

W związku z powyższym uprzejmie przypominamy farmaceutom, członkom Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej (w szczególności – kierownikom aptek), o możliwość przeprowadzenia konsultacji z prawnikami izby w przypadku wystąpienia ww. nacisków lub innych nieprawidłowości, skutkujących uniemożliwieniem samodzielnego i niezależnego wykonywania czynności zawodowych. Równocześnie podkreślamy, że zgodnie z Ustawą o zawodzie farmaceuty odmowa wykonania poleceń służbowych, naruszających obowiązujące przepisy prawa w zakresie wykonywania zawodu, nie może być podstawą do wyciągania względem farmaceuty jakichkolwiek konsekwencji służbowych.

Dodatkowo w odpowiedzi na prośby członków DIA zamieszczamy poniżej przykładowe szablony dokumentów. Umożliwiają one m. in. skierowanie do Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zgłoszenia w przedmiocie uniemożliwienia – przez właściciela apteki – samodzielnego wykonywania czynności zawodowych.