Komunikat Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

Komunikat Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

Wrocław, dnia 24 marca 2023 r.

 

 

Komunikat

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

 

*

 

W sierpniu 2022 r. Izba dowiedziała się o zorganizowaniu przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej w komunikacie jako: „Rzecznik”) spotkania z przedsiębiorcami aptecznymi. O tym fakcie informował on na swoim oficjalnym koncie na portalu społecznościowym Twitter. W związku z tym Izba skierowała do Rzecznika wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym wnosiła o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania (cytat w oryginale za wnioskiem):

1. W jakim miejscu zostało zorganizowane spotkanie, o którym mowa powyżej?

2. Czy podobne spotkania były organizowane w innych wojewódzkich inspektoratach farmaceutycznych. Jeśli tak to w których i w jakich datach?

3. Jakie były koszty organizacji ww. spotkania/-ań oraz kto je sfinansował?

4. Przedstawiciele jakich podmiotów uczestniczyli w ww. spotkaniu?

5. Czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz grup kapitałowych?

6. Czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących sieci apteczne w Polsce? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o ich wskazanie.

7. Wedle jakiego klucza dobierano uczestników ww. spotkania?

8. Co było przedmiotem ww. spotkania? Czy ww. spotkanie posiadało swoją agendę? Jeżeli tak kieruję prośbę o wskazanie miejsca jej publikacji, bądź też przesłanie jej kopii w wersji elektronicznej.

9. Czy z ww. spotkania został sporządzony protokół lub notatka urzędowa? A jeżeli tak, to kieruję zapytanie o miejsce jej publikacji, bądź też przesłanie jej w formie elektronicznej.

Rzecznik odmówił udostępnienia ww. informacji, argumentując, że – jego zdaniem – żądana informacja ma charakter informacji publicznej przetworzonej. Izba nie podzielała zapatrywania Rzecznika i skierowała do WSA w Warszawie skargę na bezczynność.

W toku sprawy, w kolejnych pismach procesowych, Rzecznik przekonywał, że (ujmując rzecz w pewnym skrócie):

 

1. Nie jest on podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej,

2. Izba nie jest podmiotem, który jest uprawniony do uzyskiwania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,

3. Izba nie ma odpowiedniej motywacji w żądaniu udostępnienia informacji publicznej w postaci odpowiedzi ww. pytania.

W reakcji na to Izba złożyła dwa stanowiska, w których przedstawiła swoją interpretację przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w kontekście zdanych pytań i poddała krytyce stanowisko Rzecznika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 stycznia 2023 r., II SAB/Wa 641/22, uznał racje Izby i zobowiązał Rzecznika do udzielenia odpowiedzi na zadane przez nią pytania. Sentencja orzeczenia dostępna jest na stronie internetowej Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Poniżej zamieszczamy całość wyroku z uzasadnieniem.

W dniu 15 marca 2023 r. do Izby dotarła informacja, że Rzecznik złożył skargę kasacyjną od ww. orzeczenia, co oznacza, że sprawa będzie miała ciąg dalszy. O jej zakończeniu poinformujemy po wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny.

 

 

*

 

 

mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

r. pr. Piotr Sędłak – prawnik DIA we Wrocławiu

 


2023.01.30 WSA odpis wyroku syg. akt II SAB_Wa 641_22

 


Komunikat DIA:

Pliki do pobrania